Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Vyvěšeno: 
30.04.2015 - 14.05.2015
Vydavatel: 
VaK Nymburk, a.s.