Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
09.12.19 - 23.12.19 Veřejná vyhláška - opatřené obecné povahy Ministerstvo zemědělství
04.12.19 - 18.12.19 Záměr pronájmu - byt v budově čp. 32 a oplocená zahrada Obec Úmyslovice
03.12.19 - 17.12.19 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice na rok 2020 Obec Úmyslovice
03.12.19 - 17.12.19 Návrh úpravy dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2020 Obec Úmyslovice
02.12.19 - 16.12.19 Cena vodného a stočného pro rok 2020 VaK Nymburk
14.11.19 - 31.12.19 Úprava rozpočtu č. 10/2019 Obec Úmyslovice
11.10.19 - 31.12.19 Úprava rozpočtu č. 9/2019 Obec Úmyslovice
11.09.19 - 31.12.19 Úprava rozpočtu č. 8/2019 Obec Úmyslovice
06.06.19 - 20.06.22 Veřejnoprávní smlouva - Handicap centrum srdce 2019 Obec Úmyslovice
06.06.19 - 20.06.22 Veřejnoprávní smlouva - Centrum soc. služeb Poděbrady 2019 Obec Úmyslovice
02.04.19 - 31.12.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.03.19 - 07.03.22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Jednota 2019 Obec Úmyslovice
22.01.19 - 22.01.22 Příkazní smlouva na autobusovou dopravu 2019 Obec Úmyslovice
21.12.18 - 31.12.19 Schválený rozpočet na rok 2019 Obec Úmyslovice
21.12.18 - 31.12.19 Schválený dlouhodobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021 Obec Úmyslovice
11.12.18 - 31.12.19 Schválený rozpočet RTB na rok 2019 a schválený střednědobý výhled RTB období 2020-2023 RTB
16.10.18 - 30.10.21 Veřejnoprávní smlouva na investiční dotaci - Sokol 2018 Obec Úmyslovice
16.10.18 - 30.10.21 Veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci - Jednota 2018 Obec Úmyslovice