Návrh úpravy č. 1 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2023

Vydavatel: 
Obec Úmyslovice
Vyvěšeno: 
01.12.2022 - 22.12.2022