PTAČÍ CHŘIPKA - POVINNOSTI KOMERČNÍCH DRŮBEŽÁŘSKÝCH HOSPODÁŘSTVÍ V ÚMYSLOVICÍCH

Z důvodu mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné potvrzené nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v katastrálním území  Úmyslovice žádá obec Úmyslovice, aby komerční drůbežářská hospodářství provozovaná v katastrálním území Úmyslovice a Ostrov u Poděbrad doručili nejpozději do 6.42. 2021 vyplněný a podepsaný sčítací list související s počtem chované drůbeže a jiného ptactva v zajetí.
 
Formulář můžete doručit na podatelnu obecního úřadu Úmyslovice, Úmyslovice 58 nebo zaslat oskenovaný a podepsaný na e-mail: umyslovice@email.cz
 
V případě, že si nebudete jisti zdravotním stavem vaší drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, budete sledovat zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity, informujte o této skutečnosti KVS SVS pro Středočeský kraj, tel: +420 720 995 204. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů.