Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
27.02.2023 - 31.12.2024