Žádost o vyplnění anonymního dodazníku pro MAS Svatojižský les

 
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. pracuje na tvorbě nové regionální rozvojové strategie na období do roku 2030.
V rámci procesu tvorby strategie oslovujeme širokou veřejnost formou tohoto dotazníkuhttps://docs.google.com/…orm