Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
12.07.18 - 31.07.18 Počty podpisů na peticích pro volby v obci Úmyslovice Obecní úřad Úmyslovice
12.07.18 - 12.10.18 Úprava rozpočtu č. 3/2018 Obec Úmyslovice
09.07.18 - 23.07.18 Opatření obecné povahy č. 72/2018 MÚ Poděbrady
25.06.18 - 23.08.18 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 Krajská hygienická stanice
19.06.18 - 03.07.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 54/2018 MÚ Poděbrady
12.06.18 - 26.06.18 Oznámení o výkonu topografických prací Zeměměřický úřad
08.06.18 - 25.06.18 Výzva k podání nabídky Obec Úmyslovice
04.06.18 - 20.06.18 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2017 Obec Úmyslovice
29.05.18 - 12.06.18 Veřejná vyhláška MÚ Poděbrady
24.05.18 - 07.06.18 Pozvánka na zasedání ZO dne 31.5.2018 Obec Úmyslovice
15.05.18 - 12.07.18 Úprava rozpočtu č. 2/2018 Obec Úmyslovice
14.05.18 - 28.05.18 Návrh závěrečného účtu obce Úmyslovice za rok 2017 Obec Úmyslovice
11.05.18 - 31.07.18 Počet členů zastupitelstva Obec Úmyslovice
03.05.18 - 17.05.18 Pozvánka na zasedání ZO dne 10.5.2018 Obec Úmyslovice
27.04.18 - 28.05.18 Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
26.04.18 - 10.05.18 Schválena účetní závěrka a závěrečný účet DSO RTB 2017 DSO RTB
26.04.18 - 31.05.18 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předcházející rok VaK Nymburk
18.04.18 - 28.05.18 Usnesení o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Praha 9
11.04.18 - 11.05.18 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
06.04.18 - 20.04.18 Záměr prodeje osobního automobilu a přívěsného vozíku na PS 12 Obec Úmyslovice
03.04.18 - 17.04.18 Agenda nedostatečně identifikovaných vastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.03.18 - 27.04.18 Výzva obce Úmyslovice k podání cenové nabídky Obec Úmyslovice
23.03.18 - 23.04.18 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím Státní pozemkový úřad
20.03.18 - 12.06.18 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 Krajská hygienická stanice
12.03.18 - 15.05.18 Úparava rozpočtu č. 1-2018 Obec Úmyslovice
22.02.18 - 08.03.18 Rozhodnutí o pokácení stromů - Okresní stavební družstvo Poděbrady OÚ Úmyslovice
22.02.18 - 08.03.18 Pozvánka na zasedání ZO dne 1.3.2018 Obecní úřad
21.02.18 - 28.03.18 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Katastrální úřad Nymburk
02.02.18 - 16.02.18 Výroční zpráva OÚ Úmyslovice za rok 2017 OÚ Úmyslovice
02.02.18 - 16.02.18 Rozhodnutí o pokácení stromů - Jindřich Šimon OÚ Úmyslovice
30.01.18 - 01.03.18 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katasatrální úřad Nymburk
29.01.18 - 12.02.18 Rouhodnutí o pokácení stromů - Obec Úmyslovice OÚ Úmyslovice
29.01.18 - 12.02.18 Rozhodnutí o pokácení stromů - Luboš Jambor OÚ Úmyslovice
29.01.18 - 12.02.18 Rozpočtové opatření č. 7/2017 Obec Úmyslovice
29.01.18 - 31.12.18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnuté dotace Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady Obec Úmyslovice

Stránky