Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
26.01.18 - 20.02.18 Oznámení o obnově katastrálního operátu Ostrov KÚ pro Středořeský kraj
24.01.18 - 07.02.18 Schválený rozpočet RTB 2018 RTB
18.01.18 - 01.02.18 Pozvánka na ZO dne 25.1.2018 Obec Úmyslovice
17.01.18 - 01.02.18 Oznámení o době a místě konání voleb - 2. kolo prezident OÚ Úmyslovice
12.01.18 - 26.01.18 Rozhodnutí Státní pozemkový úřad , pobočka Nymburk
04.01.18 - 18.01.18 Oznámení o ukonšení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek Státní pozemkový úřad
22.12.17 - 13.01.18 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky OÚ Úmyslovice
21.12.17 - 31.12.18 Schválená rozpočet 2018 Obec Úmyslovice
21.12.17 - 31.12.18 Schválená úprava č. 2 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018 Obec Úmyslovice
20.12.17 - 03.01.18 Opatření obecné povahy č. 127/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MÚ Poděbrady - odbor životního prostředí
18.12.17 - 01.01.18 Svolání prvního zasedání OVK na volby prezidenta ve dnech 12. a 13. ledna 2018 OÚ Úmyslovice
14.12.17 - 28.12.17 Pozvánka na zasedání ZO dne 21.12.2017 Obec Úmyslovice
12.12.17 - 29.01.18 Úprava rozpočtu č.6/2017 Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh úpravy č. 2 dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018 Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Záměr pronájmu bytu v budově čp. 32 v obci Úmyslovice Obec Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu MŠ Úmyslovice 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 MŠ Úmyslovice
06.12.17 - 20.12.17 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice 2018 Obec Úmyslovice
28.11.17 - 12.12.17 Volby prezidenta - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Úmyslovice
22.11.17 - 06.12.17 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.11.2017 Obec Úmyslovice
21.11.17 - 05.12.17 Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu TRB na rok 2018 RTB
08.11.17 - 22.11.17 Veřejná vyhláška - Opatřené obecné povahy Ministerstvo zemědělství
02.11.17 - 16.11.17 Info k žádosti podle zákona 106/1999 Obec Úmyslovice
31.10.17 - 12.12.17 Úprava rozpočtu č.5/2017 Obec Úmyslovice
31.10.17 - 14.11.17 Informace podle zákona č. 106/1999 Obec Úmyslovice
23.10.17 - 06.11.17 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace Obec Úmyslovice
20.10.17 - 03.11.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 99/2017 MÚ Poděbrady . odbor dopravy
19.10.17 - 02.11.17 Pozvánka na zasedání ZO dne 26.10.2017 Obec Úmyslovice
18.10.17 - 18.11.17 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro SK, pracoviště Nymburk
05.10.17 - 19.10.17 Agenda nedosattečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
02.10.17 - 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Úmyslovice
22.09.17 - 06.10.17 Svolání prvního zasedání OVK OÚ Úmyslovice
20.09.17 - 04.10.17 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v KoPÚ Ostrov u Poděbrad Staní pozemkový úřad, pobočka Nymburk
18.09.17 - 02.10.17 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce
15.09.17 - 29.09.17 OZV č. 2/2017 o stanovení kratší dobynočního klidu Obec Úmyslovice
15.09.17 - 29.09.17 Úprava rozpočtu č.4/2017 Obec Úmyslovice

Stránky