Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
28.11.16 - 12.12.16 OZV č. 1/2017 o stanovení kratší do bynočního klidu Obec Úmyslovice
22.11.16 - 06.12.16 Návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtová změna 1/2016 a dlouhodobý rozpočtový výhled RTB RTB
21.10.16 - 04.11.16 Veřejná vyhláška MÚ Poděbrady - odbor dopravy
18.10.16 - 18.11.16 Veřejná vyhláška s návrhem obecné povahy MŽP
12.10.16 - 15.10.16 Informace o době amístě konání voleb - 2. kolo senátních voleb OÚ Úmyslovice
11.10.16 - 25.10.16 OZV - noční klid Obec Úmyslovice
26.09.16 - 10.10.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
22.09.16 - 09.10.16 Informace o době a místě konání voleb Obecní úřad Úmyslovice
07.09.16 - 21.09.16 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Jez Kouty MÚ Poděbrady
07.09.16 - 21.09.16 Veřejná vyhláška MÚ Poděbrady
26.08.16 - 09.09.16 Opatření obecné povahy č. 56/2016 - stanovení přechodné úpravy provozu pozemních komunikací MÚ Poděbrady
18.08.16 - 01.09.16 Záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 262 v k.ú. Úmyslovice Obec Úmyslovice
08.08.16 - 22.08.16 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obec Úmyslovice
11.07.16 - 25.07.16 Dražební vyhláška Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
27.06.16 - 11.07.16 Smlouva o dílo " Oprava márnice na hřbitově v Úmyslovicích a plotu kolem hřbitova". Obec Úmyslovice
14.06.16 - 28.06.16 Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové upravy v k.ú. Ostrov u Poděbrad a části k.ú. Okřínek a Kouty u Poděbrad Státní pozemkový úřad
06.06.16 - 20.06.16 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zona Střední Čechy Ministerstvo životního prostředí
30.05.16 - 13.06.16 Výsledek kontroly samostatné působnosti provedené u obce Úmyslovice dne 4. května 2016 Obec Úmyslovice
30.05.16 - 13.06.16 Záměr pronájmu části pozemku pč. 63/1 v k.ú. Úmyslovice Obec Úmyslovice
30.05.16 - 13.06.16 Záměr pronájmu části budovy čp. 94 Obec Úmyslovice
24.05.16 - 07.06.16 Výroční zpráva Obecního úřadu Úmyslovice o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015 Obecní úřad Úmyslovice
12.05.16 - 24.06.16 Konkursní řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Úmyslovice Obec Úmyslovice
29.04.16 - 30.05.16 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2016 Finanční úřad pro středočeský kraj
28.04.16 - 12.05.16 Pokyny HZS SčK k pálení čarodějnic a ohlašování pálení HZS SčK
27.04.16 - 27.05.16 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předcházející rok do 30.4.2016 Vodovody a kanalizace Nymburk
08.04.16 - 24.05.16 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
24.03.16 - 24.04.16 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Střed. kraj
16.03.16 - 30.03.16 Záverečný účet obce Úmyslovice za rok 2015 Obec Úmyslovice
16.03.16 - 30.03.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.03.16 - 06.04.16 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrov u Poděbrad části k.ú. Kouty u Poděbrad a Okřínek Pozemkový úřad
29.02.16 - 15.03.16 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v KoPÚ Úmyslovice Státní pozemkový úřad
28.01.16 - 28.02.16 Veřejná vyhláška Krajský úřad Středočeského kraje
13.01.16 - 27.01.16 Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
13.01.16 - 27.01.16 Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kouty u Poděbrad, části Budiměřice, Rašovice, Pátek a Úmyslovice Pozemkový úřad
21.12.15 - 05.01.16 Opravné rozhodnutí Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk

Stránky