Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
15.11.18 - 29.11.18 Návrh rozpočtu RTB na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu RTB na období 2020-2023 RTB
15.11.18 - 29.11.18 Výběrové řízení na pracovníka v obc Obec Úmyslovice
12.11.18 - 13.12.18 Úprava rrozpočtu č. 5/2018 Obec Úmyslovice
12.11.18 - 12.01.19 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.10.18 - 12.11.18 Úprava rrozpočtu č. 4/2018 Obec Úmyslovice
08.10.18 - 22.10.18 Výsledky voleb do ZO Úmyslovice Obec Úmyslovice
08.10.18 - 08.11.18 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad Nymburk
02.10.18 - 16.10.18 Záměr prodeje pozemku Obec Úmyslovice
02.10.18 - 16.10.18 Záměr pronájmu pozemku Obec Úmyslovice
20.09.18 - 07.10.18 Informace o době a mástě konání voleb do ZO Úmyslovice Obecní úřad Úmyslovice
30.08.18 - 13.09.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 78/2018 stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady
30.08.18 - 13.09.18 Nařízení středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje
21.08.18 - 06.10.18 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Úmyslovice
06.08.18 - 06.10.18 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obecní úřad Úmyslovice
01.08.18 - 10.09.18 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Katastrální úřad Nymburk
12.07.18 - 31.07.18 Počty podpisů na peticích pro volby v obci Úmyslovice Obecní úřad Úmyslovice
12.07.18 - 12.10.18 Úprava rozpočtu č. 3/2018 Obec Úmyslovice
09.07.18 - 23.07.18 Opatření obecné povahy č. 72/2018 MÚ Poděbrady
25.06.18 - 23.08.18 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 Krajská hygienická stanice
19.06.18 - 03.07.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 54/2018 MÚ Poděbrady
12.06.18 - 26.06.18 Oznámení o výkonu topografických prací Zeměměřický úřad
08.06.18 - 25.06.18 Výzva k podání nabídky Obec Úmyslovice
04.06.18 - 20.06.18 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2017 Obec Úmyslovice
29.05.18 - 12.06.18 Veřejná vyhláška MÚ Poděbrady
24.05.18 - 07.06.18 Pozvánka na zasedání ZO dne 31.5.2018 Obec Úmyslovice
15.05.18 - 12.07.18 Úprava rozpočtu č. 2/2018 Obec Úmyslovice
14.05.18 - 28.05.18 Návrh závěrečného účtu obce Úmyslovice za rok 2017 Obec Úmyslovice
11.05.18 - 31.07.18 Počet členů zastupitelstva Obec Úmyslovice
03.05.18 - 17.05.18 Pozvánka na zasedání ZO dne 10.5.2018 Obec Úmyslovice
27.04.18 - 28.05.18 Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
26.04.18 - 10.05.18 Schválena účetní závěrka a závěrečný účet DSO RTB 2017 DSO RTB
26.04.18 - 31.05.18 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předcházející rok VaK Nymburk
18.04.18 - 28.05.18 Usnesení o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Praha 9
11.04.18 - 11.05.18 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
06.04.18 - 20.04.18 Záměr prodeje osobního automobilu a přívěsného vozíku na PS 12 Obec Úmyslovice

Stránky