Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
14.09.17 - 28.09.17 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
05.09.17 - 21.10.17 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Úmyslovice
24.08.17 - 07.09.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 65/2017 MÚ Poděbrady . odbor dopravy
22.08.17 - 05.09.17 Info k žádosti podle zákona 106/1999 Obec Úmyslovice
31.07.17 - 14.08.17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Obec Úmyslovice
28.07.17 - 11.08.17 Informace podle zákona č. 106/1999 Obec Úmyslovice
17.07.17 - 09.09.17 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
10.07.17 - 24.07.17 Poskytnutí informace podle zák č. 106/1999 Obec Úmyslovice
26.06.17 - 08.08.17 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územní plán Okřínek MÚ Poděbrady
22.06.17 - 06.07.17 Závěrečný účet DSO RTB za rok 2016 DSO RTB
19.06.17 - 04.07.17 Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Kouty u Poděbrad Státní pozemkový úřad
09.06.17 - 23.06.17 Úprava rozpočtu č.3-2017 Obec Úmyslovice
06.06.17 - 28.06.17 Výzva k podání nabídky - svoz komunálního a tříděného odpadu Obec Úmyslovice
18.05.17 - 10.07.17 Záměr pronájmu rybníků Obec Úmyslovice
15.05.17 - 29.05.17 Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Úmyslovice a části k.ú. Kouty u Poděbrad a Okřínek Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk
28.04.17 - 29.05.17 Veřejná vyhláška o vyměření daní z nemovitosti na rok 2017 Finanční úřad pro Středočeský kraj
26.04.17 - 26.05.17 Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2016 Vodovody a kanalizace Nymburk
18.04.17 - 02.05.17 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb. Obec Úmyslovice
13.04.17 - 27.04.17 Úprava rozpočtu č. 2-2017 Obec Úmyslovice
27.03.17 - 10.04.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 22/2017 MÚ Poděbrady, odbor dopravy
16.03.17 - 30.03.17 Rozpočet a úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2017 Obec Úmyslovice
02.03.17 - 30.03.17 Úprava rozpočtu č. 1 2017 Obec Úmyslovice
27.02.17 - 13.03.17 Výroční zpráva OÚ Úmyslovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 za rok 2016 Obecní úřad Úmyslovice
27.02.17 - 27.03.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
13.02.17 - 27.02.17 Veřejná vyhláška MŽP
03.02.17 - 17.03.17 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
18.01.17 - 28.02.17 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Kouty MÚ Poděbrady odbor výstavby a územního plánování
22.12.16 - 06.01.17 Úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu č.1 2017 Obec Úmyslovice
22.12.16 - 05.01.17 Schválený rozpočet obce Úmyslovice na rok 2017 Obec Úmyslovice
15.12.16 - 29.12.16 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek Státní pozemkový úřad
10.12.16 - 24.12.16 Oznámení veřejnou vyhláškou-Opatření obecní povahy č.91/2016 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací MÚ Poděbrady
02.12.16 - 17.12.16 Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Úmyslovice
02.12.16 - 19.12.16 Záměr pronájmu na pole Obec Úmyslovice
29.11.16 - 13.12.16 Záměr pronájmu části obecních pozemků a části nebytových prostor Obec Úmyslovice
28.11.16 - 12.12.16 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 90/2016 stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací MÚ Poděbrady

Stránky